Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nipema Oy

Yhteystiedot:
Teollisuustie 2
54800 SAVITAIPALE
050 353 5835
taina.nikkila(at)nipema.fi

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja niitä käsitellään asiakassuhteen ja suostumuksen perusteella.

Rekisterin tietosisältö

Tallennettavia tietoja ovat: yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, asema, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakassuhteen ylläpitoon tai muu tarkoituksenmukainen aika.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää myös viranomaisten pitämistä rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttöoikeus on vain niillä työntekijöillä jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Tietoturvaloukkaukset

Mahdolliset tietoturvaloukkaukset ilmoitetaan asianosaisille, jos heihin kohdistuu vakava uhka.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa tietoja, pyytää oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset tiedot sekä pyytää poistamaan tiedot, mikäli tietojen säilyttäminen ei perustu lakiin tai oikeutettuun etuun.